12-miesięczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy – to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy uchwalone głosami PO i PSL. Przeciwy były wszystkie partie opozycyjne.

Nowelizacja daje możliwość, po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi wydłużenia do 1 roku okresu rozliczeniowego oraz reguluje zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy. Zakłada, że ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy.

Rząd twierdzi, że te zmiany pomogą w walce z bezrobociem, związki twierdzą, że zrobią z pracownika niewolnika i nie wykluczają strajku generalnego.

Teraz projektem zajmie się Senat.