Na dzisiejszym spotkaniu z Zarządem naszej Spółki ustalono:

Nagroda na Dzień Chemika   –  534 zł

Nagroda Jubileuszowa          – 2800 zł

Wypłata obu nagród nastąpi do końca maja br.