W dniu wczorajszym obyło się zebranie Komisji Trójstronnej d.s. Branży Chemicznej. Ze strony Rządowej byli obecni Pani- v-ce Minister Grażyna Hencelewska i Rafał Baniak, ze strony pracodawców z naszej firnt obecni byli Marek Kapłucha, oraz Wojciech Kozak. Ze strony związkowej obecni byli przedstawiciele NSZZ Solidarność, ZZIT oraz ZZPRC.
NSSZ Solidarność przedstawiła wspólne stanowiska dot. Sprzedaży pakietu większościowego ZA. Puławy S.A przez Skarb Państwa. Przedstawiono także Stanowisko Rady Pracowniczej. Wymienione dokumenty zostały wprowadzone do protokołu zebrania a także wręczone wszystkim obecnym na zebraniu.