W rozwinięciu pismo jakie wystosował do Nas przewodniczący ZZPRC Sławomir Wręga.
wrega do nas