Pod tym adresem do obejrzenia oświadczenie Marka Kozieła wykluczonego ze Związków Zawodowych Ruchu Ciągłego przy ZA Puławy.