tomek
W dniu 28 listopada 2014 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów i uczestnikom programów prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie reprezentowali Włodzimierz Biaduń okręgowy inspektor pracy oraz Danuta Serwinowska i Piotr Skwarek – zastępcy okręgowego inspektora pracy. Na Gali podsumowano tegoroczne edycje konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy tj. Pracodawca ? organizator pracy bezpiecznej, Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy, Buduj bezpiecznie oraz programów prewencyjnych: Zdobądź Dyplom PIP, Bezpieczeństwo pracy przy maszynach i urządzeniach użytkowanych w produkcji przemysłowej, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy ? prewencja wypadkowa w małych i średnich zakładach, Program informacyjno ? prewencyjny w budownictwie. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ufundował pakiety środków ochrony indywidualnej dla pracodawców, którzy pomyślnie zakończyli program ?Zdobądź Dyplom PIP?. Podczas uroczystości zostali także uhonorowani właściciele gospodarstwa rolnego, którzy zdobyli I miejsce w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na poziomie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
Tegoroczna uroczystość była tym wyjątkowa, że połączona z jubileuszem 95-lecia powołania Państwowej Inspekcji Pracy. Z tej okazji Piotr Skwarek zastępca okręgowego inspektora pracy w Lublinie przybliżył słuchaczom 95 lat działania Inspekcji Pracy w Polsce. Na ręce Włodzimierza Biadunia okręgowego inspektora pracy w Lublinie składane były życzenia i podziękowania od przedstawicieli lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz związków zawodowych.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z urzędów i instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, społecznych inspektorów pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy. Nie zabrakło również partnerów społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ ?Solidarność? Regionu Środkowowschodniego, Związku Zawodowego ?Budowlani?, Forum Związków Zawodowych.
W trakcie uroczystości odbyła się konferencja prasowa z udziałem Włodzimierza Biadunia okręgowego inspektora pracy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych mediów: TVP Lublin oraz Radio Lublin. Uroczystość zakończył koncert artystów sceny polskiej, w którym wystąpili Mariola Zagojska, Agnieszka Schulz ? Brzyska, Krzysztof Pachla oraz Grzegorz Pazik .

Laureaci Konkursu Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy:
III miejsce: Tomasz Drewienkowski z Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
II miejsce: Katarzyna Zaborek ze STOCK POLSKA Sp z o.o.
I miejsce: Józef Przybysz z Lubelskiego Węgla ?BOGDANKA? S.A.

Koledze Tomkowi gratulujemy wyróżnienia.