Walne Zebranie Akcjonariuszy zatwierdziło dziś nagrodę dla pracowników Zakładów Azotowych. Na nagrodę przeznaczono 17392000 mln złotych. Dywidendę  podwyższono na 10,38 zł za akcję ZAP, pierwotnie proponowano 8,55 zł za akcję

Inne decyzje WZA.

Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd ZAP otrzymał absolutorium.

Zatwierdzono także skład Rady Nadzorczej. Przewodniczącym został Cezary Możeński, a pozostali członkowie to, Andrzej Bartuzi, Jacek Wójtowicz z ramienia załogi, Andrzej Skolmowski, Jerzy Koziara i Marek Kapłucha