Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd naszej Spółki podjął ważne decyzje dotyczące dodatkowego wynagradzania pracowników.

Zarząd Spółki upoważnił Pion Personalny do przeprowadzenia stosownych działań związanych z wypłatą nagrody z zysku i w przypadku pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia nagroda ta zostanie wypłacona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Zarząd podjął również decyzję o wypłacie dwóch nagród okolicznościowych:

– pierwszej, w kwocie 1000 zł wypłaconej do 10 lutego 2013r. wraz ze styczniową pensją. Nagroda ta związana jest z zakończeniem realizacji nowatorskiej i jedynej takiej w Europie instalacji ?Odsiarczania Spalin metodą mokrą amoniakalną? – Instalacji, która zmniejszy emisje gazów jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną naszej firmy.

– drugiej, również w kwocie 1000 zł, która wypłacona będzie do 31 marca 2013r. z okazji Świąt Wielkanocnych.

Kwoty te zostaną wypłacone poza wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

Podjęcie tych decyzji i wypłacenie nagród możliwe jest w sytuacji, kiedy Spółka nie jest w sporze zbiorowym z żadną z organizacji związkowych.