Redakcje mediów otrzymały bieżący komentarz Zarządu Zakładów Azotowych Puławy do komunikatu prasowego, z którego dowiadujemy się o podpisaniu umowy konsolidacyjnej. Szczegóły w rozwinięciu materiału.

Szanowni Państwo!

W ślad za komunikatem prasowym przesyłam komentarz Spółki do zawartej umowy konsolidacyjnej.

Wynegocjowana i podpisana wczoraj umowa konsolidacyjna nakreśla zakres i cele dalszych prac dotyczących łączenia Zakładów Azotowych PUŁAWY i Azotów Tarnów. Podkreśla korzyści wynikające z utworzenia Grupy Azoty ? w szczególności poprzez zwiększenie potencjału obydwu obecnych grup: Puław i Tarnowa. Wskazano, że model funkcjonowania przyszłej Grupy będzie uwzględniał z jednej strony doświadczenie, wiedzę, rozwój technologiczny i pozycję rynkową obydwu podmiotów, a z drugiej strony zakłada poszanowanie zasad i obowiązków określonych w umowach społecznych oraz zakładowych układach zbiorowych. Jest to element znaczący z punktu widzenia wyrażanych oczekiwań społecznych. Zarząd Azotów Tarnów zobowiązał się także do wspierania realizacji przez Zakłady Azotowe PUŁAWY wskazanych projektów inwestycyjnych.

Dalsze prace konsolidacyjne będą koordynowane przez wspólnie powołany w tym celu Komitet, składający się w równej liczbie z przedstawicieli obydwu stron umowy ? zarządów Tarnowa i Puław. Jak widać, umowa mocno akcentuje podmiotowość korporacyjną PUŁAW. Zapewnia Puławom kontrolę nad procesem konsolidacji ? w szczególności poprzez udział w Komitecie ds. Konsolidacji i wymaga porozumienia przy pełnym zachowaniu równowagi stron. Cały proces konsolidacji (nie tylko w okresie przejściowym) wymaga ścisłej współpracy stron i zachowania statusu Puław jako równorzędnego podmiotu. Jeszcze raz chcemy podkreślić , że Umowa o konsolidacji stanowi gwarancję ochrony wszystkich praw nabytych przez pracowników Puław na podstawie umów społecznych i układów zbiorowych pracy oraz promuje stałą i rzetelną współpracę na rzecz prowadzenia dialogu społecznego przez Puławy i Tarnów.

Inwestycje realizowane i planowane przez Puławy oraz ich własność intelektualna otrzymały parasol ochronny ostemplowany zobowiązaniem Tarnowa.

Grzegorz Kulik

Źródło. www.pulawy24.pl