Nikt nie wiązał wielkich nadziei na przełom w relacjach Donald Tusk ? Piotr Duda podczas posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Zarówno premier, jak i lider ?Solidarności? pozostali przy swoich stanowiskach. Rząd nie wycofa się z uelastyczniających zmian w prawie pracy, ?Solidarność? nie wstrzymuje przygotowań do ogólnopolskiego protestu. Niemniej jednak, spotkanie przebiegło w wyjątkowo spokojnej atmosferze.

– Witam w kontekście kryzysu, coraz bardziej odczuwalnego również w Polsce ? zaczął premier. Jako główny problem wskazał sytuację na rynku pracy, którą należy leczyć pozytywnymi pomysłami z przeszłości. Miał tu na myśli przede wszystkim tzw. ustawę antykryzysową z lat 2009-2011. Teraz część rozwiązań z tej ustawy rząd zamierza wprowadzić do kodeksu na stałe. Szczególnie elastyczny czas pracy i 12-miesięczny okres rozliczeniowy. – Wprowadzenie elastycznych form czasu pracy według naszych symulacji mówią o możliwości ochrony 100-120 tys. miejsc pracy, dlatego jestem gotów o to prosić, nawet błagać ? przekonywał szef rządu.

Odnosząc się do innych postulatów, Donald Tusk stwierdził, że powrót do emerytur pomostowych miałby katastrofalne skutki dla gospodarki. Mimo braku ustawowych gwarancji, płaca minimalna rosła szybciej niż w innych krajach. Uznał, że wzrost płacy minimalnej nie będzie sprzyjał zmniejszaniu bezrobocia.

Premier najbliższy jest postulatowi oskładkowaniu tzw. umów śmieciowych, choć jak zaznaczył ? zbyt twarde postępowanie może przełożyć się na większe bezrobocie. Już w maju mają się pojawić pierwsze propozycje w tej dziedzinie.

– Proszę o wycofanie rządowych projektów elastycznych zmian w czasie pracy, dalszych prac na ustawą o płacy minimalnej. O innych sprawach możemy rozmawiać ? zaapelował szef ?Solidarności? Piotr Duda.

Szef związku długo podawał przykłady ignorowania strony społecznej jako reprezentanta pracowników. Jako przykład jakości dialogu Duda pokazał premierowi podpisane przez niego porozumienie z 2009 r., gdzie strona rządowa w zamian za zgodę na ustawę antykryzysową zobowiązała się do stworzenia ścieżki dojścia płacy minimalnej do poziomu 50. proc. średniego wynagrodzenia. Ta umowa nie została dotrzymana. – W sprawie czasu pracy zwróciłem się o zwołanie plenarnego posiedzenia komisji trójstronnej, ale rząd ?puścił? to poza komisją. To jaki to dialog? ? pytał Duda.

Premier podtrzymał wszystkie swoje zamiary. – Nie akceptuję postulatów zawartych w dokumencie. Elastyczny czas pracy to troska o miejsca pracy, dlatego rząd nie wycofa się z proponowanych zmian ? zakończył Donald Tusk.

– Proszę o zawieszenie tej dyskusji do następnego posiedzenia plenarnego komisji trójstronnej ? podsumował dyskusję Duda. My kontynuujemy przygotowania do akcji protestacyjnej. W każdej chwili można je zatrzymać.

Kolejne posiedzenie z udziałem premiera planowane jest w maju. Szef rządu zadeklarował, że czas przeznaczony wtedy na rozmowę nie będzie ograniczony.