W związku z brakiem podjęcia negocjacji przez Zarząd GA ZAP w wyznaczonym przez nas terminie w piśmie z dnia 07.10.2021, a tym samym brakiem osiągnięcia porozumienia w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, zespoły negocjacyjne strony społecznej jednomyślnie rekomendują Zarządom swoich organizacji związkowych wejście w spór zbiorowy z Zarządem GA ZAP.

 

Rekomendacja zespołu negocjacyjnego NSZZ Solidarność (Piotr Śliwa, Sławomir Kamiński, Michał Świderski): Zwołać zebranie Prezydium OM NSZZ Solidarność na piątek 15.10.2021 roku o 14.00, w celu podjęcia uchwały o zwołaniu w dniu w dniu  22 października 2021 zebrania Komisji Zakładowej i podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem GA ZAP SA, oraz utworzenia międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.