Zapisy na książkę

wrz 20, 2017 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa informuje, że istnieje możliwość zamówienia książki NSZZ Solidarność Ziemia Puławska 1980 – 1989.

Książkę można zamówić telefonicznie pod numerami 2955 i 2954 do dnia 26 września (wtorek). Odbiór książek po 1 października. Koszt 1 egzemplarza będzie zależał od ilości chętnych i będzie wynosił 30-35 zł.

Książka dr. Marcina Dąbrowskiego to omówienie jednego z  najaktywniejszych ośrodków „Solidarności” na Lubelszczyźnie (obok Lublina i Świdnika).
Tradycje historyczne Puław, zaplecze intelektualne kilku instytutów naukowych oraz potencjał pracowniczy ogromnych Zakładów Azotowych i innych przedsiębiorstw na tym terenie zdecydowały o szczególnej roli, jaką w latach 1980–1989 odegrała właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska.
Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 4 =