ZA Tarnów ślą do KE wyjaśnienia w sprawie Puław

wrz 5, 2012 | Aktualnosci

We wtorek Grupa Tarnów wysłała do Brukseli wyjaśnienia w sprawie planów przejęcia Zakładów Azotowych Puławy. To normalna procedura w przypadku ważnych dla rynku fuzji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział firmy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Puławy i Grupa Tarnów przekraczają obie te granice.

Tarnów już w minionym miesiącu wysłał pismo do Komisji Europejskiej. Jednak jak zwykle jest to w praktyce KE zwróciła się do Tarnowa o wyjaśnienie kilku kwestii. I właśnie szczegóły proponowanych rozwiązań zostały wysłane do siedziby Komisji Europejskiej. Ta zaś ze szczególną starannością bada połączenie Puław i Tarnowa. Zwłaszcza, że swoje obiekcje wyraziły mniejsze firmy z branży, które obawiają się że po połączeniu w jeden podmiot Tarnów i Puławy zdominują rynek.

Na razie nie wiadomo kiedy Komisja Europejska wypowie się w sprawie połączenia. Wiadomo jednak, ze czas jest dla Tarnowa ważny. Zgodnie z uchwałą NZWA spółki, akcjonariusze spółki jej szefom sześć miesięcy na sfinalizowanie połączenia. A bez zgody KE poczynienie finalnych kroków nie jest możliwe.

 

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 9 =