Wyjazd do Jaszowca

sie 5, 2014 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE W RAMACH 5-DNIOWYCH WYJAZDÓW DO JASZOWCA ORGANIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ SOCJALNY, KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ PROWADZI ZAPISY DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU W TERMINIE 24-28.09.2014. ZAPISY W BIURZE KOMISJI DO DNIA 8 SIERPNIA DO GODZINY 15:00

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 7 =