Uroczystości z okazji 11 listopada

lis 3, 2016 | Aktualnosci

Zachęcamy do wzięcia udziału w rocznicy 98- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne obchody odbędą się tradycyjnie w parafii pod wezwaniem św Józefa. w parafii pod wezwaniem św. Józefa na Włostowicach. w parafii pod wezwaniem św. Józefa na Włostowicach.

11-listopada-2016

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 15 =