Trwa exodus Polaków

paź 8, 2013 | Z kraju

Liczba emigrantów ciągle rośnie ? podaje ?Rzeczpospolita?. W końcu 2012 roku aż 2,13 mln Polaków przebywało za granicą. To o 70 tys. więcej niż w 2011 r. i 130 tys. więcej niż w 2010 r.Pośród nich jest aż 1,6 mln rezydentów, czyli takich, którzy przebywają za granicą ponad rok.
Polacy mieli wracać do kraju. A jednak wciąż uciekają. Zbliżamy się do rekordowej liczby 2,27 mln. emigrantów w 2007 roku.

Jest to fatalna informacja zwłaszcza w kontekście kurczenia się potencjalnej grupy wyjeżdżających. Mnóstwo młodych ludzi już wyjechało i jeśli to robią następni, oznacza to, że coraz więcej z nich nie może sobie znaleźć miejsca w kraju. W 2013 roku liczba zgonów może aż o 40 tys. przekroczyć liczbę urodzonych dzieci. Tylko w pierwszym półroczu urodziło się o 9 tys. mniej niż przed rokiem dzieci (183 tys.), a zmarło 202 tys. Polaków (o 7,6 tys. więcej).

Natomiast wśród emigrantów ponad 1,4 mln ma 39 lat lub mniej, w tym jest 226 tys. dzieci do 15. roku życia.

Zdaniem gazety GUS nie publikuje tych dramatycznych danych ze względu na sytuację polityczną. Chodzi o to, by nie zaszkodzić Platformie Obywatelskiej przed referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Warszawy. Do tej pory GUS publikował te dane już pięć razy i tylko raz zdarzyło się, by było to później niż we wrześniu. Tym razem GUS będzie publikować te dane 18 października.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 12 =