TAK DLA PUŁAW NIE DLA TARNOWA NA RONDZIE W ŻYRZYNIE

wrz 14, 2012 | Aktualnosci

Akcja Komitetu obrony Zakładów Azotowych wywiera coraz większy oddźwięk społeczny. Przekonaliśmy się dzisiaj, kiedy na rondzie w Żyrzynie naszym oczom ukazały się banery NIE DLA TARNOWA, znane z akcji protestacyjnej w obronie ZA. Tajemniczemu Dobremu Duchowi dziękujemy w imieniu Komitetu za pomoc. Dziękujemy  także na informacje i zdjęcia z ronda w Żyrzynie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 10 =