Szkolenie związkowe na kadencję 2014-2018

cze 12, 2014 | Aktualnosci

11 czerwca odbyło się szkolenie związkowe dla działaczy wybranych na kadencję związkową 2014-2018. W Puławach gościliśmy członka Zarządu Regionu Środkowowschodniego i zarazem Skarbnika Regionu Marka Watorskiego, panią księgową i radcę prawnego.

Podczas szkolenia każda z wymienionych osób krótko przedstawiła zasady funkcjonowania organizacji związkowej. Przedstawiła prawa, ale także obowiązki ciążące na każdym z działaczy funkcyjnych.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 13 =