Szkolenie dla członków związku

kwi 3, 2017 | Aktualnosci

W dniach 19-21 kwietnia odbędzie się szkolenie negocjacyjne dla członków związku „Solidarność”  w Puławach. Poprowadzi je trener z Komisji Krajowej – Jan Przechlewski. Zapraszamy chętnych, zapisy w biurze i pod numerami telefonów : 20-46 i 29-55.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 9 =