Rozmawialiśmy z Wojewodą o koronawirusie

mar 13, 2020 | Aktualnosci

Dziś (13.03.2020) odbyło się na zaproszenie Pana Wojewody spotkanie dotyczące umiejscowienia w puławskim szpitalu osób zakażonych koronawirusem.

Pan Wojewoda w spójny, logiczny, a przede wszystkim racjonalny sposób przedstawił podstawy swojej decyzji. Powodów jest bardzo wiele i większość nie powinna być ujawniana ze względu na dobro społeczne albo ze względu na ochronę dóbr osobistych. W tym ostatnim przypadku chodzi o sytuacje, gdy ujawnianie faktów może spowodować zagrożenie procesami prywatnymi wobec Państwa Polskiego (kuriozum, ale tak jest).

Pan Wojewoda wyraził głębokie zrozumienie dla naszych obaw o dobro mieszkańców i wyjaśnił, że była to jedyna racjonalna decyzja, którą musiał(!), a nie chciał podjąć. Wyboru dokonał spośród kilku lokalizacji, uwzględniając przewidywane sekwencje zdarzeń i scenariusze.

Ze swojej strony przedstawiliśmy rozwinięcie argumentów zawartych w piśmie i wyraziliśmy pogląd (zgodny z poglądem Pana Wojewody), że z całą pewnością zawiodła komunikacja. Jedynym usprawiedliwieniem dla Pana Wojewody może być (i jest) fakt, że de facto ponosi on jednoosobowy ciężar odpowiedzialności oraz komunikacji z otoczeniem.

Ze strony obecnych na spotkaniu przedstawicieli samorządu z całego województwa padły deklaracje poparcia i zrozumienia dla przyszłych działań Pana Wojewody.

Jednoznacznie przedstawiliśmy nasze żądania opracowania i upublicznienia procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom naszego powiatu. Pan Wojewoda zapewnił, że plany takie istnieją i że będą zaprezentowane przez starostę puławskiego. Wyraziliśmy oczekiwanie, że będą one poparte autorytetem i podpisem Pana Wojewody.

Wojewoda wyraził ubolewanie z powodu problemów w komunikacji, obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby nigdy te nieprozumienia się nie powtórzyły. Padła też jasna deklaracja, że drzwi do Pana Wojewody są zawsze otwarte.

Reasumując, czasy idą trudne i pełne wyzwań. Zafundowały nam je nieodpowiedzialne jednostki, które mają w głębokim poważaniu dobro bliźniego. Dlatego apelujemy o maksymalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich, by nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa i co oczywiste, przestrzeganie wszelkich zaleceń i oficjalnych komunikatów.

Piotr Śliwa

Sławomir Kamiński

 

                                                                       INFORMACJA I APEL DO MIESZKAŃCÓW PUŁAW I POWIATU PUŁAWSKIEGO

1) Rosnąca liczba osób podejrzanych o zakażenie oraz zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 powoduje konieczność zapewnienia w naszym województwie należytej ilości miejsc o profilu zakaźnym.

2) Mimo, że na Lubelszczyźnie znajduje się osiem szpitali, posiadających w swojej strukturze oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne, to przy obserwowanej i prognozowanej dynamice wzrostu zakażeń może to okazać się niewystarczające.

3) Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został wyznaczony jako szpital, który zostanie czasowo przeprofilowany na szpital zakaźny co nie wyklucza, że w przyszłości będzie to dotyczyło innych szpitali, nawet nie posiadających w chwili obecnej oddziałów dedykowanych pacjentom z chorobami zakaźnymi.

4) Wybór podyktowało między innymi położenie szpitala z dobrym dojazdem do Lublina oraz lokalizacja w stosunku do aktualnie stwierdzonego ogniska epidemicznego w Niedrzwicy Dużej i jego pochodnej w szpitalu w Bełżycach.

5) Puławski szpital posiada zabezpieczenie kluczowe dla leczenia stanów zagrożenia życia i zdrowia pacjentów z podejrzeniem koronawirusa lub zakażonych tym wirusem w zakresie kardiologii, neurologii, ortopedii. Zapewnia również możliwość przyjmowania porodów i udzielenia pomocy pacjentce ciężarnej.

6) ❗️ Realne niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego stanowi nie pacjent izolowany w warunkach szpitalnych, ale osoba, która świadomie lub nieświadomie funkcjonuje w społeczeństwie, będąc zakażona koronawirusem. ❗️

7) Zabezpieczenie świadczeń szpitalnych w obecnej nadzwyczajnej sytuacji sprowadza się do udzielania świadczeń nagłych, w szczególności ratujących życie.

8) Każda osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia życia otrzyma świadczenia ratunkowe, a pacjent zostanie przewieziony do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub innego najbliższego szpitala mogącego udzielić skutecznej pomocy. Dla mieszkańców Puław i Powiatu Puławskiego będą to – w zależności od konkretnego zdarzenia – okoliczne szpitale w Dęblinie, Rykach, Opolu Lubelskim, Lubartowie, a także szpitale lubelskie, w szczególności 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką.

9) Większość szpitali naszego województwa została postawiona w stan podwyższonej gotowości, co pozwala na podejmowanie przez nie dodatkowych działań w razie wystąpienia takiej potrzeby.

10) Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, zatem pomoc należy wzywać dzwoniąc na numer alarmowy 112.

11) Podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna również działają na dotychczasowych zasadach, z uwzględnieniem zmian spowodowanych sytuacją zagrożenia zakażeniem, czyli z ograniczeniem osobistego kontaktu pacjenta z personelem medycznym (teleporady). Do przychodni przy ul. Centralnej zostaną skierowani dodatkowi specjaliści.

Bardzo proszę o zrozumienie i empatyczne podejście do trudnej sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas może w każdej chwili stać się pacjentem potrzebującym pomocy.

Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =