REFERENDUM w GRUPIE AZOTY PUŁAWY

sie 30, 2023 | Aktualnosci

Prezydium NSZZ Solidarność Grupy Azoty Puławy na dzisiejszym posiedzeniu jednogłośnie postanowiło o zorganizowaniu w całej Grupie Azoty Puławy Referendum. Wszystkim pracownikom zadamy dwa pytania:

1 ) Czy jesteś za wyjściem Grupy  Azoty Puławy (jako całości), z  Grupy Azoty w Tarnowie?

2) Czy jesteś za połączeniem Grupy Azoty Puławy z Orlenem na korzystnych dla obu stron warunkach?

Referendum ma jednoznacznie uciąć dyskusje na temat woli Pracowników co do wyjścia z Tarnowa i połączenia z Orlenem.

Referendum ma jednoznacznie zamknąć usta tym wszystkim, którzy wykorzystując swoje funkcje związkowe, za plecami Załogi próbują dogadywać się z Tarnowem – kupcząc suwerennością Puław i losem Pracowników.

!!! Te same pytania zadamy wszystkim kandydatom startującym z naszego okręgu w wyborach (ze wszystkich list) – szach mat. !!! 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 11 =