PUŁAWY POMAGAJĄ RODAKOM NA WSCHODZIE

paź 31, 2013 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność informuje, że włączyła się w 14 akcję Polacy Rodakom, akcji prowadzonej przez Senatora Stanisława Gogacza a dotyczącej pomocy Polakom na Wschodzie. W związku z tym zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków naszej Organizacji do pomocy.

W tej edycji zbieramy

? produkty spożywcze o długim okresie przechowywania, tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp. ? książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci oraz małe przytulanki

P. S. W tej edycji NIE PROWADZIMY zbiórki ODZIEŻY I BUTÓW. Akcji patronuje Stanisław Gogacz Senator RP. PROSIMY O WSPARCIE TEJ AKCJI ORAZ ZAINTERESOWANIE INNYCH OSÓB

Akcja trwa od 21 października do 30 listopada. Dary przyjmujemy w biurze KM NSZZ Solidarność w pasażu przy bramie NR 1 w godzinach od 7-15. ZAPRASZAMY!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 13 =