Przed sierpniem był lipiec- Obchody Lubelskiego Lipca u Kolejarzy

lip 23, 2013 | Aktualnosci

21 lipca w Lubelskiej Lokomotywowni odbyły się obchody 33- rocznicy strajków na kolei. Na lubelskim dworcu aby wspomnieć te lipcowe wydarzenia zebrali się samorządowcy, parlamentarzyści, związkowcy a także uczestnicy tamtych wydarzeń.
Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni działacze Solidarności zostali odznaczeni pamiątkowymi odznakami przez zastępce przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusza Majchrowicza i przewodniczącego Sekcji Kolejarzy Henryka Grymela.
Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. Prałata Tadeusza Pajurka odbyło się uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Doli Kolejarskiej.

Relacja Fotograficzna z obchodów

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 3 =