Prośba do przewodniczących kół

sie 18, 2016 | Aktualnosci

W związku z przedłużeniem terminu zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Ograniczenia Handlu w niedzielę zwracamy się do przewodniczących kół o przynoszenie list z podpisami do biura Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność.                                 Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 13 =