Zarząd Komisji z absolutorium za 2012 rok

maj 20, 2013 | Ze Związku

17 maja br. w sali nr 16 Dyrekcji Naczelnej odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ZAP. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Mariana Króla a także zastępcy przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Romana Wawrzyniaka.
Ze strony Zarządu Zakładów Azotowych Puławy przybył Wojciech Kozak, natomiast Radę Nadzorczą reprezentował Jacek Wójtowicz.
Podczas obrad przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna przedstawił sprawozdanie z rocznego okresu działalności naszej Komisji. Swoje sprawozdanie zaprezentowała także Komisja Rewizyjna.
Po krótkiej dyskusji wszyscy delegaci udzielili absolutorium za rok 2012 całemu Zarządowi Komisji Międzyzakładowej.

Relacja Fotograficzna z Walnego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 2 =