Piątek ostatecznym dniem wpłat!!!!!!!!

mar 11, 2015 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE W W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM PROSIMY O WPŁATY PIENIĘŻNE OSÓB, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA WYJAZD DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DNIA 12 KWIETNIA. OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAJĄ WPŁATY DO PIĄTKU 13 MARCA DO GODZINY 15:00 ZOSTANĄ SKREŚLONE Z LISTY UCZESTNIKÓW I ZOSTANĄ ZASTĄPIONE OSOBAMI Z LISTY REZERWOWEJ!!!!!!!!! PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 3 =