OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DO SANDOMIERZA I KUROZWĘK!!!!!!!

mj. 21, 2014 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY KILKA OSTATNICH MIEJSC NA WYCIECZKĘ DO SANDOMIERZA I KUROZWĘK 14 CZERWCA. KOSZT 120 ZŁOTYCH. DLA CZŁONKA NASZEGO ZWIĄZKU PRZEWIDUJEMY ZNIŻKĘ  50%. INFORMACJE POD NR TEL 5652955. ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =