Obudź się Polsko- relacja foto

paź 1, 2012 | Aktualnosci

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z manifestacji Obudź się Polsko w której wzięliśmy udział. Autorami zdjęć są Piotr Śliwa i Dariusz Malinowski

Relacja foto z Manifestacji P.Śliwa

Relacja foto z Manifestacji D.Malinowski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 15 =