KGHM i Grupa Azoty pod rządowym "parasolem ochronnym"

maj 10, 2016 | Aktualnosci

Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź znalazły się na opublikowanej przez ministra skarbu liście podmiotów wymagających specjalnej ochrony przed wrogim przejęciem.

pomnijmy, że przyjęta w ubiegłym roku ustawa o kontroli niektórych inwestycji  ma na celu ochronę strategicznych polskich spółek przed wrogim przejęciem. Dotyczy najważniejszych spółek z sektorów gazowego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego i zbrojeniowego. W sytuacji zagrożenia takiego podmiotu, Rada Ministrów wyda rozporządzenie, dzięki któremu przejęcie tego podmiotu będzie podlegało kontroli Ministra Skarbu Państwa.
 Minister skarbu, Dawid Jackiewicz, opublikował właśnie projekt takiego rozporządzenia, w którym wskazał na dwa podmioty, które mają zostać objętego specjalną ochroną. To KGHM i Grupa Azoty.

W uzasadnieniu umieszczenia tych dwóch firm w liście specjalnego nadzoru, resort skarbu wskazuje, że Grupa Azoty S.A jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, która jest jedną z kluczowych europejskich grup branży chemicznej i największą w Polsce grupą kapitałową w tej branży. Ponadto firma, jako największy odbiorca gazu, ma strategiczne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, a także na bezpieczeństwo żywnościowe, jako główny producent nawozów.

Skarb Państwa ma 32,99 proc. udziałów w akcjonariacie Grupy Azoty. Pozostała część akcji koncernu znajduje się w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych. Znaczącym akcjonariuszem jest rosyjski Acron.

W przypadku KGHM Polska Miedź, resort skarbu wskazuje, koncern posiada w swoim portfolio produktowym metale istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski: miedź, srebro, ren, nikiel, złoto, ołów, pallad, molibden oraz platynę. Ponadto KGHM jest jedynym koncesjonowanym przedsiębiorcą, wydobywającym i zabezpieczającym produkcję metali wykorzystywanych m.in. do produkcji broni i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym.

Skarb Państwa ma pod kontrolą 31,79 proc. akcji KGHM, pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy, z których żaden nie posiada akcji reprezentujących 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów w spółce.

Resort skarbu wskazuje w uzasadnieniu, że istnienie w spółce tak licznego rozdrobnionego akcjonariatu wiąże ze sobą ryzyko niekontrolowanego przejęcia kontroli nad spółką, w drodze m.in. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Statut spółki nie przewiduje instrumentów ochrony spółki przed próbami przejęcia akcji

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji  wzorowana była na mechanizmach funkcjonujących w niektórych państwach członkowskich UE, takich jak Niemcy, Francja i Austria.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 2 =