Jest odpowiedź Prezesa GA na nasze zaproszenie

sp. 27, 2021 | Aktualnosci

Mamy nadzieję, że Prezes Tomasz Hinc (mimo że nie podpisał pisma), zaszczyci nas osobiście. W przeciwnym razie, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie Załogi Zakładów Azotowych Puławy a osoby bardziej wrażliwe mogłyby odebrać to jako pogardę dla niej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 5 =