Fuzja Puław z Tarnowem coraz bliżej

sty 7, 2013 | Z kraju

Od poniedziałku akcjonariusze Zakładów Azotowych Puławy mogą zapisywać się na akcje serii D Azotów Tarnów. To kluczowy element procesu łączenia Grupy Azoty i ZA Puławy w jeden podmiot.

Zdaniem specjalistów jednym z kluczowych elementów fuzji jest powiązanie kapitałowe obu firm. Ma to i tę zaletę, że utrudnione – z punktu widzenia MSP – będzie wrogie przejęcie Grupy Azoty, bo skarb zwiększy w spółce stan swojego posiadania.
Dzięki wzajemnej wymianie papierów obie spółki zostaną ściślej powiązane kapitałowo. Obecnie zakłady z Tarnowa mają pakiet około 10,3 proc. akcji puławskiej spółki (kupiły je w ramach ogłoszonego w lipcu zeszłego roku wezwania). Docelowo planują zwiększyć swoje zaangażowanie do poziomu nie mniejszego niż 60 proc.

Zgodnie z ustalonym już wcześniej parytetem wymiany, za dwie akcje spółki z Puław będzie można objąć pięć nowych papierów tarnowskich zakładów.

Akcjonariusze zakładów z Puław będą mogli objąć nie więcej niż blisko 42,87 mln nowych akcji Azotów Tarnów. Zapisy na te papiery rozpoczynają się 7 stycznia i potrwają cztery dni, czyli do najbliższego czwartku, 10 stycznia. Prowadzić je będą DM PKO BP i PPZ DM Pekao (w przypadku inwestorów kwalifikowanych zapisy będą przyjmowane w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP).

O ile parytet wymiany akcji (1:2,5) był znany już od dawna, o tyle nowością jest ogłoszona wczoraj wieczorem cena emisyjna, która wynosi 44 zł. Zdaniem analityków ma ona jednak tylko znaczenie techniczne.

– Poziom ceny emisyjnej jest pochodną wcześniejszych ustaleń, dotyczących parytetu wymiany akcji pomiędzy obiema spółkami. Dlatego właśnie ten, znany już od dłuższego czasu parytet, ma dla inwestorów większe znaczenie niż sama cena – wyjaśnia Krzysztof Stępień, główny analityk Opera TFI.

Dodaje, że oczywiście podczas notowań giełdowych możliwe są wzajemne wahnięcia kursów Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy, jednak najpewniej będą to ruchy tylko chwilowe i raczej niewielkie. W piątek na zamknięciu notowań na warszawskiej giełdzie za akcje spółki Tarnów płacono 55 zł, zaś puławskiej firmy 137,4 zł.

Do przeprowadzenia transakcji, która pozwoli Azotom Tarnów przejąć kontrolę nad Zakładami Azotowymi Puławy wymagana jest jeszcze zgoda na koncentrację, którą wydać ma Komisja Europejska.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 9 =