Dziennik wschodni o premiach w Zakładach Azotowych –

sty 5, 2019 | Aktualnosci

…Nad podobnym krokiem zastanawia się NSZZ „Solidarność”. – Popieramy argumenty naszych kolegów, ale musimy zastanowić się, czy dołączyć do tego sporu, rozpocząć własny, czy podjąć standardowe negocjacje. Decyzję tę podejmiemy w połowie stycznia, po zebraniu naszej komisji…

 Cała treść artykułu kliknij na obrazek :  Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 4 =