„Człowiek Tarnowa”

lst. 12, 2021 | Aktualnosci

Po szoku jaki wywołała decyzja Pana Sławomira Wręgi o wstrzymaniu podwyżki dla naszej Załogi, czas na refleksję. Kto korzysta na tej decyzji? Na pewno nie Załoga, bo ona musi obejść się pustym portfelem. Korzysta Tarnów i nasz Zarząd – dlaczego?  Jeśli nie wydamy pieniędzy na podwyżki to zwiększą one zysk naszego Zakładu pracy a więc – ewentualną dywidendę dla Tarnowa, oraz wypłatę premii za wynik dla Zarządu Puław. Dlaczego Pan Wręga zachowuje się pozornie tak nieracjonalnie? Trudno zgadnąć- chyba, że chodzi o „przychylność” Zarządu z Tarnowa i Puław w toczących się przeciwko niemu sprawach sądowych?  Najbardziej szkoda rodzin pracowników którzy nie dostaną dodatkowych pieniędzy w tym roku ani nie dostaną podwyżki od stycznia i nie wiadomo, czy w przyszłym roku podwyżki będą w ogóle.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 11 =