35-rocznia wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego

gru 12, 2016 | MEDIA

Komisja Międzyzakładowa przy Zakładach Azotowych Puławy S.A zaprasza
Wszystkich Członków Związku, Uczestników wydarzeń z 1981 roku a także Sympatyków Związku
na obchody 35-rocznicy wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego.
Uroczystości upamiętniające wydarzenia 13 grudnia 1981 roku, które były podwalinami do niepodległej Polski odbędą się 13 grudnia /Wtorek / 2016 roku o godzinie 9:00, przed tablicą upamiętniającą te wydarzenia, znajdującej się przy bramie nr 1 naszych Zakładów

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 9 =