Acron dostał 800 tys. zł kary za Azoty

sie 25, 2015 | MEDIA

KNF nałożył na Acron 800 tys. złotych kary za sześciokrotne naruszenie przepisów ?nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich?.

Chodzi o to, że Rosjanie nie informowali, a powinni byli, że akcje Azotów kupowały na rzecz Acronu również dwie spółki cypryjskie. Dla przykładu ? według wyliczeń KNF – w styczniu 2013 r. różnica między oficjalnym a faktycznym stanem posiadania Acrony sięgała 6,6 proc. ogólnej liczby głosów. To oznacza, że oficjalnie było to tylko 12,03 proc., a faktycznie aż 18,67 proc.

Dziś Acron ma 20 proc. akcji Azotów, a Skarb Państwa 33 proc.

Puls Inwestora.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 10 =