ZSIP – jest forma, gdzie treść?

ZSIP – jest forma, gdzie treść?

Ostatnio, jako zastępca Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, zaobserwowałem bardzo w naszym zakładzie niepokojące zjawisko. Kto tylko “może”, narusza w nim zasady bezpieczeństwa. Pracownicy firm zewnętrznych, przyjezdni kierowcy samochodów...
ZSIP – jest forma, gdzie treść?

Nasi SIPowcy

Społeczna inspekcja pracy jest uprawniona do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy, a ważność wyborów nie podlega...