ZSIP – jest forma, gdzie treść?

lip 5, 2022 | Kącik SIP i BHP

Ostatnio, jako zastępca Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, zaobserwowałem bardzo w naszym zakładzie niepokojące zjawisko. Kto tylko “może”, narusza w nim zasady bezpieczeństwa. Pracownicy firm zewnętrznych, przyjezdni kierowcy samochodów transportowych i co najbardziej zadziwia – pracownicy kadry kierowniczej. Uprzedzając ataki tychże ostatnich zaznaczam – Nie Wszyscy! Skąd się to bierze? Już odpowiadam. Moim zdaniem odpowiedzialni są: pandemia, brak szkoleń przez dwa lata, BRAK PRACOWNIKÓW BHP na instalacjach produkcyjnych gdyż “zamknięto” ich na czas pandemii w biurach lub wysyłano na pracę… ZDALNĄ lub GOTOWOŚĆ?!? Wszystko to sprzyjało pewnemu rozluźnieniu, lub też wyłączeniu czujności. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Komisja BHP, która to ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa w zakładzie i reagować na sygnały z produkcji, w ostatnim czasie skupiła się na tematach dużo bardziej mniej istotnych dla bezpieczeństwa pracowników, czyli mydło i ręczniki – WIECZNIE AKTUALNE TEMATY. Cały ciężar ochrony bezpieczeństwa spadł na SIP. Jako jeden z nich, mogę z całą stanowczością stwierdzić że pracy nam nie ubywa. Wręcz przeciwnie, każdego dnia niezależnie od zmiany upominamy, przestrzegamy, a czasem nawet straszymy konsekwencjami. Szkoda tylko że nie mamy odpowiedniego wsparcia. Nawet ZSIP woli w ostatnim czasie siedzieć w biurze niż przyjść na fabrykę – a nie tak obiecywał! Ktoś powie- bo nie dzwonicie, nie wołacie, nie zapraszacie. No cóż. Racja. Tylko czy tak ma wyglądać nadzór “wybrańca” załogi?
Proszę się nie obrażać, nie jest moim zamiarem atak na kogokolwiek, tylko obawa, że szeroko rozumiane BHP mocno zboczyło z kiedyś prawidłowo obranego kursu. Do pracy! Wszyscy! W końcu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Konrad Dębowski

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 4 =