Brakuje fachowców. Pensje idą w górę

paź 25, 2016 | Aktualnosci

Już prawie trzy czwarte firm narzeka na trudności z pozyskaniem pracowników, podaje “Rzeczpospolita”. Rosnąca konkurencja o ręce do pracy sprawia zaś, że przedsiębiorstwa są bardziej skore do podwyżek wynagrodzeń.
Umiarkowane tempo wzrostu płac może wkrótce przyspieszyć. Z miesiąca na miesiąc przybywa bowiem firm, którym trudno jest znaleźć pracowników. Już 72 proc. pracodawców przyznaje, że ma problemy z rekrutacją, a dwóch na trzech notuje nasilenie tych kłopotów w porównaniu z minionym rokiem.
Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy rekrutacyjnej i doradczej Bigram, do którego dotarła “Rzeczpospolita” wynika, że próbując zaradzić tym problemom, przedsiębiorstwa najczęściej zwiększają budżety na wynagrodzenia.
Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =