Apel do członków ZZIiT

wrz 29, 2018 | Aktualnosci

Koleżanki i Koledzy, członkowie Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, informacja o utracie przez Waszą organizację reprezentatywności nie jest dla nas zaskoczeniem. Nie nam oceniać, co jest przyczyną tego faktu, jest to jednak informacja niosąca bardzo poważne konsekwencje. ZZIiT właśnie przestał być obligatoryjną stroną w negocjacjach z pracodawcą i nie będzie stroną układu zbiorowego pracy.

Jako NSZZ ze smutkiem i niepokojem obserwujemy, że niektórzy z waszych liderów próbują Was uwikłać w sojusze z żółtymi związkami zawodowymi o komunistycznych inklinacjach. Jest to czyn pogłębiający waszą marginalizację i alienację, a wręcz ośmieszający porządnych i uczciwych członków zasłużonego dla Zakładów Azotowych Puławy związku zawodowego.

Szanując dorobek, postawy, interesy, potrzeby i aspiracje członków ZZIiT, zwracamy się do Was z propozycją wstąpienia do NSZZ. Naszym celem jest stworzenie jeszcze silniejszego związku zawodowego. Swojej skuteczności i determinacji dowiedliśmy podczas sporu zbiorowego. Gdy będzie nas więcej i gdy zostaniemy wzmocnieni przez pracowników stanowiących silne zaplecze merytoryczne, z całą pewnością uda nam się osiągnąć dużo więcej i zrealizować większość postulatów – nie tylko inżynierów i techników, ale wszystkich członków NSZZ.

Trwanie w niereprezentatywnym związku zawodowym nie ma najmniejszego sensu i jest stratą czasu, energii, ale przede wszystkim szans na rozwiązanie realnych problemów załogi. Na rozbiciu załogi korzysta tylko i wyłącznie pracodawca.

Przyjaciele, pracujemy w jednej firmie i tylko zorganizowana w silny związek zawodowy załoga jest w stanie skutecznie obronić ją przez rozgrabieniem. Proponujemy, abyście wywierali nacisk na swój zarząd, by zaprzestał spychania was w przepaść OPZZ-u, zachęcamy do podjęcia negocjacji w celu połączenia dwu organizacji i zapewnienia członkom i działaczom ZZiT takiego miejsca w NSZZ, które zagwarantuje skuteczność w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Jeśli napotkacie na opór i chęć dalszej marginalizacji, zapraszamy do indywidualnego wstępowania w nasze szeregi. Jesteśmy gotowi na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów rozszerzyć deklarację programową tak, aby oprócz dotychczasowych zobowiązań zawierała postulaty nowo przyjętych grup pracowniczych.

Piotr Śliwa

Przewodniczący NSZZ Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 15 =