Andrzej Skolmowski w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Puławy

sie 14, 2013 | Aktualnosci

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Andrzej Skolmowski został nowym członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy. Prezes Skolmowski zastąpił na tym miejscu zastąpił Jerzego Marciniaka, który zrezygnował ze stanowiska w czerwcu.

Skolmowski
Andrzej Skolmowski jest magistrem Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Andrzej Skolmowski. Ma także tytuł doktora Zarządzania i Finansów Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.

Sylwetka Andrzeja Skolmowskiego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 6 =