Dość lekceważenia społeczeństwa

sie 7, 2013 | Aktualnosci

3cc13_dosc

 

Ogólnopolskie dni protestu ?Dość lekceważenia społeczeństwa? to hasło wrześniowych protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni. Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. ? Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni ? zapowiedział Piotr Duda. Ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie ?dniem branżowym?. Ogólnopolskie dni protestu ?Dość lekceważenia społeczeństwa? to hasło wrześniowych protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni. Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. ? Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni ? zapowiedział Piotr Duda. Ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie ?dniem branżowym?. Ogólnopolskie dni protestu ?Dość lekceważenia społeczeństwa? to hasło wrześniowych protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie główne protesty zaplanowane są na 4 dni. Nie oznacza to jednak, że cała akcja zakończy się 14 września. ? Możliwe, że potrwają jeszcze przez kilka dni lub tygodni ? zapowiedział Piotr Duda. Ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie ?dniem branżowym?.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 10 =