20 % premii kwartalnej

maj 19, 2014 | Aktualnosci

Według informacji Zarządu naszej spółki premia kwartalna dla pracowników Zakładów Azotowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy wyniesie nie 15 % a 20 %. Premia zostanie wypłacona do 10 czerwca br.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 3 =