PZU Życie S.A. odmówiło podpisania negocjowanej umowy ubezpieczenia grupowego z powodu znalezionego błędu w ofercie przetargowej i jednocześnie zgłosiło gotowość do podpisania aneksu przedłużającego obecnie obowiązującą umowę ubezpieczeniową.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i wyraził zgodę na przedłużenie obowiązującej umowy do 31 października 2018 r. oraz na prowadzenie dalszych rozmów i negocjacji z PZU Życie S.A. w celu wynegocjowania i podpisania nowej umowy ubezpieczenia grupowego na życie, na podstawie której Pracownicy Spółek Grupy zostaliby objęci nowym ubezpieczeniem od 1 listopada 2018 r.

W związku z powyższym informujemy, że wszyscy pracownicy, którzy byli objęci ubezpieczeniem na mocy dotychczasowej umowy są nadal objęci ochroną ubezpieczeniową na dotychczasowych warunkach i przy dotychczasowej wysokości składek.

Pracownicy, którzy nie byli dotychczas ubezpieczeni w PZU w ramach grupowego ubezpieczenia na życie a w ostatnim czasie złożyli stosowną deklarację dla siebie lub członka rodziny, proszeni są o stawienie się w Biurze obsługi klienta PZU pok. 113 w budynku B8 na Przedpolu lub w Sekcji obliczania zarobków pok. 104, 105 lub 102 (również B8) w celu uzupełnienia dokumentacji.

Pracownicy, którzy chcieli zrezygnować z ubezpieczenia siebie lub członków swojej rodziny od 1 lipca br.  i nadal podtrzymują swoją rezygnację również proszeni są o zgłoszenie się w jednym z wskazanych pokoi w celu uzupełnienia dokumentacji.