W naszym kraju toczy się dyskusja na temat źródeł prawa. Zarząd naszej firmy i jego prawnicy chcą się twórczo w to włączyć. Ich pomysłem jest aby do Rozdziału III , Art. 87, który brzmi:

1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego, dodać punkt 3 o treści : wpisy na stronie internetowej NSZZ Solidarność Grupy Azoty Puławy (załącznik poniżej).

Trudno o grzeczny komentarz – dlatego obejdzie się bez niego.

Ponoć jest tak że jak się zamknie oczy i tupnie nóżką, to pociąg z naprzeciwka przestaje jechać.