Koleżanki i Koledzy, członkowie NSZZ Solidarność, w ostatnich dniach Pan Prezes, dr Krzysztof Bednarz, w sposób niekonwencjonalny i niezgodny z powszechnie obowiązującym szablonem prawa i obyczaju zaproponował chęć poznania opinii członków naszego związku na temat sytuacji w naszej firmie.

Szanując intencje i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana Prezesa, zaproponowaliśmy mu spotkanie z organami statutowym naszego związku (przewodniczącym, komisją zakładową, komisją rewizyjną).

Członków naszego związku zachęcamy do zadawania pytań Panu Prezesowi drogą mailową. Obiecujemy, że pytania opublikujemy na naszej stronie razem z odpowiedziami. Autorom oczywiście gwarantujemy pełną dyskrecję. Ze spotkania z Panem Prezesem zostanie sporządzona relacja.

Pytania prosimy wysyłać na adres: pytaniedoprezesa@gmail.com