Komisja Międzyzakładowa informuje, że istnieje możliwość zamówienia książki NSZZ Solidarność Ziemia Puławska 1980 – 1989.

Książkę można zamówić telefonicznie pod numerami 2955 i 2954 do dnia 26 września (wtorek). Odbiór książek po 1 października. Koszt 1 egzemplarza będzie zależał od ilości chętnych i będzie wynosił 30-35 zł.

Książka dr. Marcina Dąbrowskiego to omówienie jednego z  najaktywniejszych ośrodków „Solidarności” na Lubelszczyźnie (obok Lublina i Świdnika).
Tradycje historyczne Puław, zaplecze intelektualne kilku instytutów naukowych oraz potencjał pracowniczy ogromnych Zakładów Azotowych i innych przedsiębiorstw na tym terenie zdecydowały o szczególnej roli, jaką w latach 1980–1989 odegrała właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska.
Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”