Problem pracowników, którzy nie byli zaszeregowani w swoich grupach – został rozwiązany. Prosimy o zwrócenie uwagi na daty pism 🙂 i fakt, że maszyna już ruszyła a nie dopiero ruszy ;).

 

Komunikat Zarządu :

Zarząd informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem procesu oceny i weryfikacji wynagrodzeń dla grupy pracowników, którzy nie posiadają wynagrodzenia w kategorii taryfowej dla zajmowanego stanowiska. W szczególności dotyczy to pracowników, którzy ze względu brak spełnienia wymogu stażu pracy 2 lat i 3 miesięcy nie zostali objęci ostatnim etapem podwyżki wdrożeniowej, która miała miejsce w naszej Spółce od maja 2020 roku oraz pracowników, którzy awansowali na wyższe stanowisko a ze względu na brak posiadanego okresu praktyki zawodowej lub poziomu wykształcenia nie otrzymali wynagrodzenia w kategorii taryfowej.

Zarząd, w celu ujednolicenia sposobu dokumentowania oceny stopnia spełnia kryteriów opisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, wydał polecenie służbowe Nr 8 z dnia 24 marca 2021 roku zawierające wzory arkuszy oceny, które umożliwią przełożonym dokonanie oceny tych grup pracowników i w przypadku pracowników spełniających kryteria umożliwią weryfikację wynagrodzenia.