W dniu dzisiejszym nasza Spółka podała wyniki finansowe za rok 2017. W związku z powyższym zostaną wypłacone:

– Nagroda Roczna w maksymalnej wysokości
– Podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zapisami ZUZP
– Premia za IV kwartał w wysokości 15%

RAPORT FINANSOWY GRUPY AZOTY PUŁAWY ZA ROK 2017