1Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q
           
Przychody 1003,1 991,5 1,2% 5,4% 14,7%
EBITDA 203,6 194,6 4,6% -10,4% 160,3%
EBIT 155,5 147,1 5,7% -14,2% 408,3%
Zysk netto 138,0 125,5 9,9% 14,4% 380,8%
           
marża EBITDA 20,3% 19,6% 0,66 -3,58 11,35
marża EBIT 15,5% 14,8% 0,66 -3,54 12,01
marża netto 13,8% 12,7% 1,09 -3,19 10,48

 Osiągnięty zysk oznacza uruchomienia 20% premii dla pracowników naszej firmy.