W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM WYJAZDEM DO GDAŃSKA PROSIMY WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA WYJAZD NA 35-LECIE POWSTANIA ZWIĄZKU DO DOKONANIA WPŁATY CAŁOŚCI KWOTY DO 15 LIPCA br. W WYPADKU NIE DOKONANIA WPŁATY DO TEGO TERMINU, OSOBA ZOSTANIE SKREŚLONA Z LISTY WYJAZDOWEJ I ZASTĄPIONA OSOBĄ Z LISTY REZERWOWEJ. PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY. !!!!